Circulaire PPB 2005/8/ Aanpassing van de tabellen betreffende het eigen vermogen