Circulaire PPB 2005/6/ Aanpassing van de reglementen op het eigen vermogen