Circulaire NBB_2022_29 / Circulaire tot omzetting van de EBA-richtsnoeren van 30 juni 2022 inzake het verzamelen van gegevens over grootverdieners overeenkomstig de CRD en de IFD (EBA/GL/2022/08)