Circulaire NBB_2022_29 / Circulaire tot omzetting van de EBA-richtsnoeren van 30 juni 2022 inzake het verzamelen van gegevens over grootverdieners overeenkomstig de CRD en de IFD (EBA/GL/2022/08)

Circulaire NBB_2022_29 / Circulaire tot omzetting van de EBA-richtsnoeren van 30 juni 2022 inzake het verzamelen van gegevens over grootverdieners overeenkomstig de CRD en de IFD (EBA/GL/2022/08) 

 

In afwijking van wat in circulaire NBB_2022_29 staat, kan de rapportering "High Earners" tot 31 augustus 2023 naar de NBB worden gestuurd voor het referentiejaar 2022 (uitzonderlijk overgangsstelsel).  Voor de volgende jaren moet deze jaarlijks vóór 15 juni worden toegezonden.