Circulaire NBB_2022_20 / Verplichting tot periodieke kwalitatieve en kwantitatieve rapportering over de handelsactiviteiten voor eigen rekening