Circulaire NBB_2022_15 / Praktische regels voor de toepassing van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen