Circulaire NBB_2021_20 / Circulaire betreffende de praktische regels voor de toepassing van artikel 36bis van het koninklijk besluit van 23 september 1992