Circulaire NBB_2021_09 / EBA-richtsnoeren ter specificatie van de voorwaarden voor toepassing van de alternatieve behandeling van blootstellingen van instellingen in verband met de in artikel 403, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013