Circulaire NBB_2021_07 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Circulaire NBB_2021_07 /Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Bijlagen:

  • Vragenlijst kredietinstellingen pdf - word
  • Vragenlijst beursvennootschappen pdf - word
  • Vragenlijst levensverzekeringsondernemingen pdf - word
  • Vragenlijst betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld Vragenlijst levensverzekeringsondernemingen pdf - word
  • Indicatieve lijst van landen die een verhoogd risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen inhouden (bijlage 1 bij de hierboven vermelde vragenlijsten) xlsx