Circulaire NBB_2021_06 / Circulaire betreffende de te volgen procedure in geval van overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten en in geval van fusie of splitsing

Circulaire NBB_2021_06 / Circulaire betreffende de te volgen procedure in geval van overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten en in geval van fusie of splitsing

  • Bijlage 1: Overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten, fusie of splitsing - Kennisgeving door de overdragende / opgeslorpte / gesplitste onderneming PDF DOC
  • Bijlage 2: Overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten, fusie of splitsing - Informatie betreffende de overnemende / opslorpende / inbreng ontvangende onderneming PDF DOC

     

Vorige versie van de circulaire, aangepast met track changes: 

Circulaire NBB_2018_08 / Circulaire betreffende de te volgen procedure in geval van overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten

  • Bijlage 1: Overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten - Kennisgeving door de overdragende onderneming PDF
  • Bijlage 2: Overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten - Informatie betreffende de overnemende onderneming PDF