Circulaire NBB_2020_41 / Omzetting van de EBA richtsnoeren rond rapportering en Pijler 3 openbaarmakingen in het kader van de CRR Quick Fix