Circulaire NBB_2020_23 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 29 november 2019 inzake ricisobeheer op het gebied van ICT en veiligheid (EBA/GL/2019/04)

Deze circulaire geeft uitvoering aan de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit inzake risicobeheer op het gebied van ICT en veiligheid (EBA/GL/2019/04) en is van toepassing vanaf 30 juni 2020. Deze circulaire vervangt circulaire NBB_2018_13, die vanaf deze datum niet langer van toepassing is.

Circulaire NBB_2020_23 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 29 november 2019 inzake ricisobeheer op het gebied van ICT en veiligheid (EBA/GL/2019/04)