Circulaire NBB_2020_044 / Richtsnoer van de Europese Centrale bank betreffende de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen (ECB/2020/32 van 25 juni 2020)