Circulaire NBB_2020_04 / Circulaire betreffende de richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen