Circulaire NBB_2020_012 / Dividenduitkeringen, variabele beloning en winstdeelname in de context van de COVID-19 pandemie