Circulaire NBB_2019_25 : Bijdrage in de werkingskosten van de Nationale Bank van België door de Belgische bijkantoren van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België ressorteren