Circulaire NBB_2019_14 / EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2019/01) betreffende de specificatie van de soorten blootstellingen waaraan een bijzonder hoog risico verbonden is