Circulaire NBB_2019_11 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 17 december 2018 inzake de openbaarmaking van niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/10)