Circulaire NBB_2019_10 / Circulaire inzake het schema van periodieke rapportering door de instellingen voor elektronisch geld