Circulaire NBB_2019_07 / EBA-richtsnoeren voor stresstests van instellingen