Circulaire NBB_2019_06 / Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van sterke cliëntauthenticatie uit hoofde van artikel 17 van Verordening (EU) nr. 2018/389