Circulaire NBB_2019_03 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Voor de recentste versie van deze vragenlijst, zie de pagina "Voornaamste referentiedocumenten",  punt 1.3 "Momenteel geldende circulaires en mededelingen".

Circulaire NBB_2019_03 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme PDF DOC

Bijlagen:

  • Reporting AML/CFT – Inherente risico’s 2018
    • Kredietinstellingen en vereffeningsinstellingen PDF DOC
    • Levensverzekeringsondernemingen PDF DOC
    • Betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld PDF DOC
    • Beursvennootschappen PDF DOC
  • Landenlijst PDF XLS