Circulaire NBB_2018_31 / Circulaire inzake het schema van periodieke rapportering door de betalingsinstellingen