Circulaire NBB_2018_29 / Investeringen in infrastructuur onder Solvabiliteit II