Circulaire NBB_2018_25 / Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen

Circulaire

Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen PDF - DOC

Bijlagen

  • Handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid (“fit & proper”-handboek): WebversiePDF
  • Richtsnoeren van de EBA van 26 september 2017 voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie PDF

Formulieren