Circulaire NBB_2018_08 / Circulaire betreffende de procedure voor de overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten

Circulaire NBB_2018_08 / Circulaire betreffende de procedure voor de overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten

  • Bijlage 1: Overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten - Kennisgeving door de overdragende onderneming PDF DOC
  • Bijlage 2: Overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten - Informatie betreffende de overnemende onderneming PDF DOC

     

Circulaire 2018/08 betreft de artikelen 102 tot 106 van de wet van 13/03/2016, die momenteel worden herzien. Deze herziening zal echter geen afbreuk doen aan de inhoud van deze circulaire, waarvan de doelstelling voornamelijk van operationele aard is. Voor vragen kunnen de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen contact opnemen met de dossierbeheerder.