Circulaire NBB_2018_06 / Richtsnoeren inzake de openbaarmaking van de liquiditeitsdekkingsratio