Circulaire NBB_2018_03 / EBA-richtsnoeren inzake stilzwijgende steun voor securitisatietransacties