Circulaire NBB_2017_28 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België over de berekening en inning van de bijdragen aan het Afwikkelingsfonds