Circulaire NBB_2017_25 / Richtsnoeren inzake openbaarmakingen (Pijler III, CRD IV)