Circulaire NBB_2017_16 / Procedure voor de vrijstelling voor intragroepderivatentransacties van de clearing- en/of uitwisseling van zekerheden verplichtingen