Circulaire NBB_2017_10 / Circulaire betreffende de voorrechten van de schuldeisers uit hoofde van verzekering, de doorlopende inventarissen en de samenvattende opgave van de doorlopende inventarissen