Circulaire NBB_2017_09 / EBA-richtsnoeren inzake correcties van de gewijzigde duration voor schuldinstrumenten overeenkomstig artikel 340, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2016/09 van 4 januari 2017)