Circulaire NBB_2017_07 / Vereisten betreffende het gebruik van de “sub-module aandelenrisico op basis van looptijd”