Circulaire NBB_2016_39 / Vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen