Circulaire NBB_2016_29 / EBA-richtsnoeren met betrekking tot de veiligheid van internetbetalingen