Circulaire NBB_2016_26 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de waardering van technische voorzieningen binnen het kader van Solvabiliteit II