Circulaire NBB_2016_17 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de toepassing van de module levensverzekeringstechnische risico’s bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule