Circulaire NBB_2015_16 / Thematische volksleningen - Periodieke rapportering aan de NBB