Circulaire NBB_2015_14/ Periodieke kwalitatieve en kwantitatieve rapporteringsverplichting betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening