Circulaire NBB_2013_08/ Circulaire over de periodieke rapportering door de kredietinstellingen in het kader van de statistieken van de "Bank for International Settlements (BIS)"