Circulaire NBB_2012_03/ Richtsnoeren van het CEBS van 12 oktober 2010 voor het beheer van de operationele risico's die verbonden zijn aan de marktactiviteiten