Circulaire NBB_2011_04/ Circulaire over de periodieke rapportering door de instellingen over de naleving van de eigenvermogensvereisten (Schema A, Boek III)