Circulaire NBB_2011_02/ Schema A, Boek II en periodieke rapportering van de kredietinstellingen