Circulaire D4 96/1/ Reglement op het eigen vermogen (definities van enkele begrippen uit het reglement)