Circulaire D1/222/ KB van 17.12.98 betreffende de aanduiding van commissielonen op het wisselen van munteenheden van de eurozone tijdens de overgangsperiode