Circulaire D1 96/2/ Reglement op het eigen vermogen (tenuitvoerlegging)