Circulaire CBFA_2009-18/ Beheer van het liquiditeitsrisico