Circulaire B 93/1/ Activiteiten van Belgische kredietinstellingen in andere E.G.-Lidstaten