Centrale voor kredieten particulieren (NBB): meer hypothecaire kredieten en minder wanbetalingen

Sterke toename van hypothecaire kredieten

Eind 2019 hebben 6 230 295 kredietnemers samen 10 813 363 kredieten in de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank. Dit is een daling met 2,9 % tegenover 2018. De daling doet zich voor bij de kredietopeningen (- 8,3 %) en de verkopen op afbetaling (- 7,4 %), terwijl de leningen op afbetaling (+ 4,1 %) en de hypothecaire kredieten (+ 2,6 %) aangroeien.

Er werden 3,8 % meer nieuwe kredieten toegekend. Tussen de verschillende kredietvormen zijn er grote verschillen, waarbij vooral de stijging van het aantal nieuwe hypothecaire kredieten met 29,8 % opvalt:

  • Het aantal herfinancieringen, die in de Centrale als nieuwe leningen worden geregistreerd, is met 87,8 % toegenomen. Meer dan één op vier nieuwe hypothecaire kredieten betreft in 2019 een herfinanciering.
  • Er werden ook 16,9 % meer hypothecaire kredieten afgesloten die niet het voorwerp van een herfinanciering uitmaken. Vooral het laatste kwartaal van 2019 springt in het oog, in het bijzonder in Vlaanderen: + 69,1 % in vergelijking met dezelfde periode van het jaar voordien. Dit is ongetwijfeld het gevolg van de in september aangekondigde afschaffing van de woonbonus.

Wanbetalingen dalen opnieuw

De verschillende wanbetalingsindicatoren verbeteren voor het derde opeenvolgende jaar. Het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand neemt eind 2019 met 5,1 % af tot 336 691 personen. Er staan 488 771 wanbetalingen geregistreerd, hetgeen overeenkomt met een daling van 6,3 %. Bij de kredietopeningen is er een sterke daling met 11,5 %, maar deze is deels het gevolg van de verhoging van de wettelijke minimumdrempel voor de eerste registratie van een betalingsachterstand van 25 euro naar 50 euro.

Het totaal achterstallig bedrag daalt met 5,3 % tot 2,7 miljard euro. Het gemiddeld achterstallig bedrag per persoon bedraagt 11 416 euro. In twee derde van de gevallen blijft het echter beperkt tot minder dan 5 000 euro. Het betreft dan meestal kredietnemers die enkel betalingsmoeilijkheden hebben met betrekking tot consumentenkredieten. Wanneer de kredietnemer er daarentegen niet meer in slaagt om zijn hypothecair krediet tijdig terug te betalen, loopt het achterstallig bedrag sterk op.

Eind 2019 staan in de Centrale 83 374 personen met een lopende collectieve schuldenregeling geregistreerd (- 6,4 %). Het aantal nieuwe dossiers is stabiel gebleven.

Meer raadplegingen

De kredietgevers consulteerden de Centrale vorig jaar 8,4 miljoen keer. Dat is een toename met 2,2 %. Gemiddeld werden de gegevens elke werkdag 31 664 keer geraadpleegd. In 6,1 % van de gevallen stond de persoon op wie de raadpleging betrekking had, geregistreerd met een betalingsachterstand of een collectieve schuldenregeling. Er werden eveneens 366 735 aanvragen behandeld van consumenten die hun persoonlijke gegevens wensten te kennen. Meer dan 80 % van de aanvragen gebeurt via internet.