CBFA/ Parallelle berekening voor kredietrisico en operationeel risico in het kader van de Bazel II-solvabiliteitsreglementering

Parallelle berekening voor kredietrisico en operationeel risico in het kader van de Bazel II-solvabiliteitsreglementering:

Uniforme brief